Joost Smets
LANDMETER - EXPERT
Bosend 59, 2470 Retie
gsm 0477 45 58 17
info@lbsmets.be Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
www.lbsmets.be

Opmeten van eigendommen

Opmetingen van eigendommen

  • Opmetingen bij aan- of verkoop, ruiling,...
  • Grensbepalingen
  • Opmeting van de bestaande toestand
  • Opmeten van gebouwen en gevels

Opmetingen bij aan- of verkoop, ruiling,...

bij een aankoop, verkoop, ruiling,... van eigendommen worden die best opgemeten.  De juiste perceelsgrenzen worden bepaald en eventueel afgepaald.  Er wordt ook nagegaan of er eventuele erfdienstbaarheden op het eigendom rusten.

Grensbepalingen

Wanneer u bijvoorbeeld een afsluiting wilt plaatsen moet de juiste perceelsgrens gekend zijn.  Indien dat niet het geval is, zal u een landmeter moeten aanspreken.  Mogelijk moet hiervoor het volledige perceel worden opgemeten.  Indien nodig wordt er een proces-verbaal van afpaling gemaakt waarbij uw buurman zijn schriftelijk akkoord geeft over de aangeduide grens.

Opmeten van de bestaande toestand

het komt voor dat de inplanting van een perceel onduidelijk is.  In dat geval kan men een plan van de bestaande toestand laten opmaken.  dit komt ook veel voor bij verbouwingswerken, waar de architect een gedetailleerd plan nodig heeft van de bestaande toestand.  De architect kan zo zijn plan opmaken aan de hand van het plan van de bestaande toestand.

Opmeten van gebouwen en gevels

Vaak bestaan er geen bouwplannen meer, werd er niet gebouwd volgens plan of werden er door de tijd heen verbouwingen uitgevoerd zonder plan.  Ook hier is een architect meestal vragende partij voor een gedetailleerd plan om zijn ontwerp te kunnen maken.