Joost Smets
LANDMETER - EXPERT
Bosend 59, 2470 Retie
gsm 0477 45 58 17
info@lbsmets.be Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
www.lbsmets.be

Stedenbouwkundige metingen

 

Stedenbouwkundige metingen

  • Verkavelingsaanvraag met of zonder wegenis
  • Wijzigen van een verkaveling
  • Aanvragen van stedenbouwkundig attest
  • Stedenbouwkundige vergunning

Verkavelingsaanvraag met of zonder wegenis

Als u eigenaar bent van één of meerdere percelen grond, komt deze grond misschien in aanmerking voor een verkaveling.  Het verkavelen van een grond houdt in dat een eigendom wordt verdeeld in twee of meer onderdelen die bestemd zijn voor bebouwing.  Misschien komt uw perceel in aanmerking voor een verkaveling met wegenis, in dat geval is het onze taak om uw grond zo efficiënt mogelijk te verkavelen.  In beide gevallen wordt er advies ingewonnen en een volledig dossier samengesteld en ingediend bij de bevoegde instantie.  Het ganse proces wordt opgevolgd en zal ongeveer 150 dagen in beslag nemen.

Wijzigen van een verkaveling

Indien uw perceel gelegen is in een verkaveling en u wilt afwijken van de voorschriften, zal er een wijziging aangevraagd moeten worden.  De procedure is ongeveer dezelfde als die van een gewone verkaveling, maar minstens 3/4de van de eigenaars in de verkaveling zal akkoord moeten zijn met uw wijziging.

Aanvragen van een stedenbouwkundig attest

De aanvraag van een stedenbouwkundig attest kan een principiële bouwaanvraag vooraf gaan.  Zo wordt er aan de overheid een akkoord gevraagd of een bepaalde grond bebouwbaar is, en tevens wort aangegeven welk de bouwmogelijkheden zijn.  Stel dat u een grond wilt aankopen, dan geeft dit attest u de zekerheid dat de grond inderdaad bebouwbaar is.  Een stedenbouwkundig attest is 2 jaar geldig, maar kan niet leiden tot de vrijstelling van een vergunningsaanvraag.  Vergunningsaanvragen waarvoor een gunstig stedenbouwkundig attest werd afgeleverd en worden ingediend binnen de 2 jaar, kunnen niet geweigerd worden (behalve wanneer de plannen of de voorschriften ondertussen zijn gewijzigd).

Stedenbouwkundige vergunning

Voor vele werken is een stedenbouwkundige vergunning verplicht.  In sommige van die gevallen, bijvoorbeeld een reliëfwijziging, zal bij de aanvraag een plan gevoegd moeten worden.  Ook hier kan de landmeter een oplossing bieden.